Om Tynset

Fakta

Tynset (dialekt: Tønset)  er regionsenter i Nord-Østerdalen.

Turistinformasjon

Den største satsinga på reiseliv i kommunen skjer på Savalen og Kvikne.

Bygdene våre

Tynset har levende bygder med et rikt kulturliv og aktiv utnytting av utmarksressursene.

Leve og bo

Tynset er én av åtte kommuner i Hedmark, og den eneste i Fjellregionen som har vekst i innbyggertallet per 2018. 

Veien hit

Tynset ligger sentralt midt i innlands-Norge. Hit kommer du lett med tog, bil, buss og fly.

Om Opplev Tynset

Opplev Tynset er en landingsplattform for Tynset, med mål om å informere besøkende og egne innbyggere om hva som finnes og skjer. 

Kultur og idrett

Tynset kulturhus står sentralt i kulturlivet på Tynset og i regionen, og feirer 30 år i 2018.

Utdanning

Tynset har gjennom tidene hatt stort fokus på utdanning, og i dag finnes utdanningsmuligheter helt fra barnehage til høgskolenivå. 

Annonseinfo

På OpplevTynset treffer du turister som skal planlegge sin ferie, hyttebeboere eller innbyggere som vil ha tips om hav de skal se eller gjør for seg og sine venner.

Meny
Meny