Planråd

Planråd

Opplev Tynset. Bilde kommer.
Opplev Tynset. Bilde kommer.

Planråd jobber med areal- og samfunnsplanlegging, og bistår private og offentlige aktører i et vidt spekter av planprosesser, analyser og utvikling av arealer for utbygging.

Kan bistå i gjennomføringsfasen med prosjektledelse, visualisering og salgsprosess.

Spesialkompetanse: steds-/destinasjonsutvikling, regulering av bolig-, fritids- og næringsområder, offentlig-privat samarbeid og utbyggingsavtaler.

KONTAKT
Neby, 2500 Tynset

Tlf. 970 03 854
post@planraad.no
www.planraad.no

KartGå til kart

Meny
Meny