Gruver

Tynset har en rikholdig gruvehistorie, med gruver både på Fåsten, Trongruva (Grøtådalen gruver) i Tylldalen og Røstvangen gruver i Kvikne.

Tylldalen kirke

Innviet i 1736, og gikk under navnet «Vår Forløsers kirke».

Rausjødalen

Fra Brydalen kan du reise over grensa til Tolga og besøke Rausjødalen Setermeieri. 

Stasjonsbyen Tynset

Rørosbanen ble åpnet 13. oktober 1877, og siden persontoget stod over natta på Tynset stasjon, vokste stasjonsbyen fram, med forretninger, serverings- og overnattingssteder.

Vollan gård på Kvikne

Vollan gård har ei historie som går tilbake til starten av gruvetida, tidlig på 1600-tallet.

Kvikne kirke

Kvikne kirke er en korskirke fra 1642, bygd i tømmer og med 203 plasser.

Ramsmoen

Ramsmoen har fått sitt navn fra Nikolai Ramm Østgaard, som vokste opp på gardstunet, og senere ga ut “Fra en fjeldbygd”, utgitt første gang i 1852.

Tynset kirke

Står høyt i landskapet på Kirkeeggen, på motsatt side av Glomma fra Tynset sentrum.

Savalen

Savalen er et av Nord-Østerdalens største rekreasjonsområder.

Brydalen kirke

Oppført i 1883 med dugnadsinnsats og innviet som skolekapell i 1884.

Bortistu Neby

Neby nevnes i skrift første gang i 1578, men bosettingen er eldre. Før Rørosbanen ble åpnet i 1877, var Neby handelssentrum i Tynset.

Tylldalen bygdetun

Er bygd opp omkring den gamle prestgårdsstua, der den gamle ferdselsveien kom ned fra fjellet. 

Bjørgan gård

Bjørgan gård på Kvikne er Bjørnstjerne Bjørnsons (f. 1832) fødested.

Tynset Bygde­museum

Museumsparken ligger noen hundre meter øst for sentrumskjernen langs Parkveien, og byr på en samling tradisjonsrike bygninger fra Nord-Østerdalen fram til 1930-åra. 

Meny
Meny