Tynset kirke

Står høyt i landskapet på Kirkeeggen, på motsatt side av Glomma fra Tynset sentrum.

Tynset Bygde­museum

Museumsparken ligger noen hundre meter øst for sentrumskjernen langs Parkveien, og byr på en samling tradisjonsrike bygninger fra Nord-Østerdalen fram til 1930-åra. 

Gruver

Tynset har en rikholdig gruvehistorie, med gruver både på Fåsten, Trongruva (Grøtådalen gruver) i Tylldalen og Røstvangen gruver i Kvikne.

Tylldalen bygdetun

Er bygd opp omkring den gamle prestgårdsstua, der den gamle ferdselsveien kom ned fra fjellet. 

Tylldalen kirke

Innviet i 1736, og gikk under navnet «Vår Forløsers kirke».

Brydalen kirke

Oppført i 1883 med dugnadsinnsats og innviet som skolekapell i 1884.

Ramsmoen

Ramsmoen har fått sitt navn fra Nikolai Ramm Østgaard, som vokste opp på gardstunet, og senere ga ut “Fra en fjeldbygd”, utgitt første gang i 1852.

Bortistu Neby

Neby nevnes i skrift første gang i 1578, men bosettingen er eldre. Før Rørosbanen ble åpnet i 1877, var Neby handelssentrum i Tynset.

Savalen

Savalen er et av Nord-Østerdalens største rekreasjonsområder.

Stasjonsbyen Tynset

Rørosbanen ble åpnet 13. oktober 1877, og siden persontoget stod over natta på Tynset stasjon, vokste stasjonsbyen fram, med forretninger, serverings- og overnattingssteder.

Vollan gård på Kvikne

Vollan gård har ei historie som går tilbake til starten av gruvetida, tidlig på 1600-tallet.

Bjørgan gård

Bjørgan gård på Kvikne er Bjørnstjerne Bjørnsons (f. 1832) fødested.

Kvikne kirke

Kvikne kirke er en korskirke fra 1642, bygd i tømmer og med 203 plasser.

Rausjødalen

Fra Brydalen kan du reise over grensa til Tolga og besøke Rausjødalen Setermeieri. 

Meny
Meny